Argument Događaji, Sajmovi i Festivali / Smer:

Festivali

Teritorija Venecije je uvek uživala jaku tradiciju festivala i tradicionalnih događaja koje predstavljaju živost i raznovrsnost regije, kako u pogledu kulture kako u pogledu pejzaža. Ako želite znati više...

U principu, festivali su osvećene ceremonije jednog mesta ili predmeta obožavanja, patronskog ili profanskog praznika, posebno u vezi sa proslavom proizvoda, kao festival kestena, grožđa i višnja.

Učestvujte u jednom od najzanimljivijih i oživljenih festivala u regiji Venecije tokom Sajma u Milanu.

Proveri događaje smera FESTIVALI

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa