Argument

Zdravlje

Povodom EXPO-a 2015, moći cete učestvovati u događaje koje ponuđuju sve institucije koje su posvećene zdravstvenim uslugama i zaštiti zdravlja stanovništva. Ako želite znati više...

Raspon koji obuhvaća kreće od bolnica, privatnih klinika, staračkih domova, preduzeća koja se bave uslugama za starije, rehabilitacije, materijala i oprema bio - medicinskog istraživanja, farmaceutskog istraživanja i homeopatije do biljnih lekova.

Dvadeset-tri su bile bolnice koje su bile nagrađene zahvaljujući programu "Bollini Rosa", koji ima za cilj da se identifikuju strukture koje ispunjavaju uslove "pogodne za žene". Pažnja na potrebe građana, posebno žena, je jedan od ključnih uslova zdravstva regije Venecije, zajedno sa rasprostranjenim kvalitetom ponuđenih usluga i odnosa između građana i bolnica.
 

Izaberi povezan smer na temi ZDRAVLJE

Smer
Bolnice
Sektor bolnica na teritoriji Venecije je fokusiran na obnovu 2.0, kroz sistema reorganizacije koji predviđa, između ostalog, poboljšanja u odnosu ekoloških aspekta, kao i višejezični pristup u stanju da podnosi zahteve svih građana.

Nastavi…
Smer
Klinike, Laboratorije i Privatni Dijagnostcki Centri
Povodom EXPO-a 2015, može se učestvovati u događaje organizovane sa strane klinika, privatnih laboratorija i dijagnostičkih centra koji su prisutni na teritoriji Venecije. Ovi centri pruže kvalitetni zdravstveni performanse, ponuđujući visok nivo profesionalizma i fokusiraju se na pacijente i njihovim potrebama.

Nastavi…
Smer
Starački domovi i usluge za starije
Imajući u vidu demografske promene koje se dešavaju na teritoriji Venecije, kompanije moraju biti aktivno sredstvo u izgradnji objekata za starije osobe

Nastavi…
Smer
Rehabilitacija
Povodom EXPO-a 2015, možete učestvovati u događaje koje organizuju kompanije u sektoru fizikalne terapije i rehabilitacije. Cilj biznisa u ovom polju je da se daje vrednost na procesu rehabilitacije svih pacijenata, razvijajući prilagođene programe.

Nastavi…
Smer
Materijali i pribor
Povodom EXPO-a 2015, možete pronaći razne događaje koje organizuju kompanije koje pruže materijale i opreme za zdravstvenu zaštitu.

Nastavi…
Smer
Biomedicinsko istraživanje
Zahvaljujuci EXPO-u 2015 moguće je učestvovati u događaje koje organizuju udruženja i fondacije biomedicinskog istraživanja. Na teritoriji Venecije je jedan od centara izvrsnosti, kako na nacionalnom tako na međunarodnom planu, što se tiče istraživanja.

Nastavi…
Smer
Homeopatija i biljni lekovi
Povodom EXPO-a 2015, možete učestvovati u događaje koje organizuju kompanije koje se bave homeopatijom i biljkama.

Nastavi…
Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa