Argument Zdravlje / Smer:

Biomedicinsko istraživanje

Zahvaljujuci EXPO-u 2015 moguće je učestvovati u događaje koje organizuju udruženja i fondacije biomedicinskog istraživanja. Na teritoriji Venecije je jedan od centara izvrsnosti, kako na nacionalnom tako na međunarodnom planu, što se tiče istraživanja. Ako želite znati više...

Cilj ovih fondacija je da daju život za projekte i aktivnosti, razlog rasta za teritoriju, u naučnom, kulturnom i društvenom polju.
 

Proveri događaje smera BIOMEDICINSKO ISTRAŽIVANJE

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa