Argument Duhovno Putovanje / Smer:

Hodočašće i verski turizam

U ovom odejku moći ćeš da se pretplatiš na brojne događaje povezanim sa Univerzalnom izložbom u 2015, koji će te dovesti do otkrijanja jedinstvenih mesta na svetu. Ako želite znati više...

Verski turizam je predstavljen kao pravi ljudski doživljaj daleko od uobičajenog, koji postavlja fenomen stalnog menjanja, dominiran sa strane tendencija koje iskažu potrebu za duhovnošću i socijalizacije.

Hodočašće se, međutim, odnosi posebno na put do svetilišta ili sveto mesto sa ciljem pokajničkog čina ili zakletve.
 

Proveri događaje smera HODOČAŠĆE I VERSKI TURIZAM

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa