Argument

Sport i Slobodno Vreme

Na temi sport i slobodno vreme biće ilustrovani ponuđeni događaji tokom perioda EXPO u Milanu u 2015 koji uključuju: sport, sportske industrije, klubovi i sportski događaji, biciklizam i motociklizam. Ako želite znati više...

Sa ciljem pružanja svim građanima svih uzrasta, priliku prakse jednog ili više sportova, regija Venecije tokom godina je stvorila ogromnu mrežu objekata, adekvatna da zaprimi skoro sve sportske discipline.

Promocija sportskog cilja je da se širi zdrav način života i razvijanje mogućnosti za solidarnost i osećaja zajedništva, ne zaboravljajući razvijanje i održivost konkurentnih i profesionalnih aktivnosti. Sve ovo je moguće zahvaljujući gustoj mreži udruženja i preduzeća kojima se dao zadatak upravljanja objekta.

Promocija sportskog cilja je da se širi zdrav način života i razvijanje mogućnosti za solidarnost i osećaja zajedništva, ne zaboravljajući razvijanje i održivost konkurentnih i profesionalnih aktivnosti. Sve ovo je moguće zahvaljujući gustoj mreži udruženja i preduzeća kojima se dao zadatak upravljanja objekta.

Ali teritorija Venecije ima takođe različite aktivnosti i kompanija koje se odnose na sektoru zabave i rekreacije, zabavnih parkova i proizvodnje atrakcija, vatrometa, igre i igračke.
 

Izaberi povezan smer na temi SPORT I SLOBODNO VREME

Smer
Sportski objekti
Na ovom odeljku biće moguće pregledati sve sportske objekte , teretane, bazene i listu događaja u vezi sa ovim strukturama, koje će se održati na teritoriji Venecije u periodu od 1° Maja do 31° Oktobra 2015.

Nastavi…
Smer
Industrija sporta
Sportske industrije podrazumevaju veliko tržište u kome su ljudi, aktivnosti i poslovne organizacije, uključene u proizvodnji, olakšavanje i promocije biznisa, fokusirani i povezani sportom.

Nastavi…
Smer
Klubovi i sportski događaji
Naći ćeš spisak sportskih klubova teritorije Venecije, označeni sa naznakom njihovog sportskog sektora, glavne aktivnosti sprovode, karakteristične osobine i osobenosti, njihove lokacije i usluge koje pruže.

Nastavi…
Smer
Biciklizam i Motociklizam
Teritorija Venecije može pohvaliti veliku tradiciju biciklizma i motociklizma. Nije samo rodila višestručne uzorke obe discipline, na njenoj teritoriji se nalaze neki od najvažnijih privrednih industrija u biciklističkoj i motociklističkoj industriji međunarodne neosporne vrednosti.

Nastavi…
Smer
Zabavni parkovi i prozivodnja atrakcija
Prijavi se na različitim događajima povezanim uz raznih zabavnih parkova i zabavnih mesta na teritoriji Venecije i na proizvodnji atrakcija realizovanih tokom Expo-a u Milanu 2015.

Nastavi…
Smer
Pirotehnički proizvodi i predstave
U ovom odeljku biće prisutan detaljan spisak predloženih i organizovanih događaja u vezi sa vatrometom na teritoriji Venecije i proizvođačima pirotehnike

Nastavi…
Smer
Igre i igračke
Proizvođačka industrija igračaka, distribucije aktivnosti, prodavnice igračaka na veliko i malo obogaćuju i boje produktivne teritorije Venecije.

Nastavi…
Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa