Argument Sport i Slobodno Vreme / Smer:

Pirotehnički proizvodi i predstave

U ovom odeljku biće prisutan detaljan spisak predloženih i organizovanih događaja u vezi sa vatrometom na teritoriji Venecije i proizvođačima pirotehnike Ako želite znati više...

U regiji Venecije se organizuju svake godine veliki broj festivala, predstava, koncerata, verskih događaja na trgovima i crkvama.

U tim prilikama postoje brojni vatrometi i predviđene pirotehničke predstave. Tako da je pored predstava nastala velika proizvođačka industrija za proizvodnju vatrometa.
 

Proveri događaje smera PIROTEHNIČKI PROIZVODI I PREDSTAVE

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa