Argument

Turizam i Recepcue Hotela

Na temi turizma i recepcije hotela mogu se videti sve vanredne izvrsnosti i specifičnosti teritorije. Teritorija Venecije je jedna od najpoznatijih i najtraženijih turističkih destinacija na svetu, prva u celoj Italiji u smislu pohađanja Ako želite znati više...

Njena neverovatna kulturno nasledstvo, njen pejzaž i raznovrsnost karakteristika čine je jedinstvenom. Predložene ponude su široke: od turizma umetnosti, obale, banja i sporta, do planine i sela.

Velike investicije su napravljene u polju recepcije hotela, da se poboljša ionako odlična usluga, sa posebnom pažnjom na pristupan turizam.

Prisutan je bogat spektar mogućnosti stavljenih na raspolaganju tokom Expo-a 2015 na razlicitim delova APT-a teritorije, u umetnickim i ograđenim gradovima, kao i brojne ekskluzivne inicijative u organizaciji sa hotelima, strukturama rezervisanih za događaje i konferencije, smeštene u lepim okvirima, u stanju da obezbede profesionalan imidž velikog prestiža i ekskluzivnost, sa predlozima za originalne post kongrese: od banja, eskurzija u sankama sa psima ili konjima, lekcije sa stručnim botaničarom, penjanja zida do orijenteernog takmičenja.

Izaberi povezan smer na temi TURIZAM I RECEPCUE HOTELA

Smer
Turistička Promocija Teritorije
Na ovom odeljku naći ćete događaje koji su programirani isključivo za Expo 2015, sa strane kompanija koje se bave s promocijom turizama teritorije, koje dnevno pruže turističke i kulturne usluge, pregledaju kulturne događaje, predlaže i organizuju posete i ture.

Nastavi…
Smer
Strukture prijema i kvalitetan smeštaj
U ovom odeljku naći ćeš različite i bogate događaje koji su u programu Expo-a 2015, koji će ti omogućiti da vidiš sa tvojim očima objekte i kvalitet smeštaja na teritoriji Venecije koji je uvek bio obezbeđen svim gostima.

Nastavi…
Smer
Grad umetnosti i ograđeni gradovi
Ovaj odeljak će ti omogućiti da imaš ekskluzivni pristup, kroz putovanja i događaja organizovanih u okviru Expo-a 2015, na spektakularne gradove umetosti i ograđene gradove na teritoriji Venecije.

Nastavi…
Smer
Objekti i usluge za događaje i konferencije
Ova kolekcija događaja će ti omogućiti da upoznaješ ogroman sistem konferencije ove regije. Teritorija Venecije, zapravo, nudi mnoge lokalne karakteristike u vezi potraživanja konferencija, ispunjajući svaki tip zahteva za agregaciju: od seminara,konferencija, izlaganja na izložbenim prostora do ekskluzivnih usklađenih događaja.

Nastavi…
Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa