Argument Turizam i Recepcue Hotela / Smer:

Grad umetnosti i ograđeni gradovi

Ovaj odeljak će ti omogućiti da imaš ekskluzivni pristup, kroz putovanja i događaja organizovanih u okviru Expo-a 2015, na spektakularne gradove umetosti i ograđene gradove na teritoriji Venecije. Ako želite znati više...

Na putu do granice između mita i stvarnosti, krećujući unazad u okviru viševekovne istorije, udišući vazduh života i dalje prošlosti kroz sokača i ulica ovih fantastičnih mesta, imaćeš priliku otkriti bogatstvo ovog područja sa jednim jedinstvenim kulturnim nasleđem.
 

Proveri događaje smera GRAD UMETNOSTI I OGRAĐENI GRADOVI

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa