Argument Turizam i Recepcue Hotela / Smer:

Strukture prijema i kvalitetan smeštaj

U ovom odeljku naći ćeš različite i bogate događaje koji su u programu Expo-a 2015, koji će ti omogućiti da vidiš sa tvojim očima objekte i kvalitet smeštaja na teritoriji Venecije koji je uvek bio obezbeđen svim gostima. Ako želite znati više...

Otkrićeš da su visok kvalitet, pažnja na detalje, dostupnost, profesionalizam i prijateljstvo rezultat pažljivog istraživanja i konstantnog napornog rada, uvek u korak sa novim tehnologijama. Postoje mnogo objekata na teritoriji: od hotela, agriturizama, "country house" i skloništa do kampinga i Bed&Breakfast-a. Imaćete pristup na iza scene koje nisi nikada video!
 

Proveri događaje smera STRUKTURE PRIJEMA I KVALITETAN SMEŠTAJ

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa