Argument Turizam i Recepcue Hotela / Smer:

Objekti i usluge za događaje i konferencije

Ova kolekcija događaja će ti omogućiti da upoznaješ ogroman sistem konferencije ove regije. Teritorija Venecije, zapravo, nudi mnoge lokalne karakteristike u vezi potraživanja konferencija, ispunjajući svaki tip zahteva za agregaciju: od seminara,konferencija, izlaganja na izložbenim prostora do ekskluzivnih usklađenih događaja. Ako želite znati više...

Dugogodišnja tradicija sastanaka i konferencija ogleda se u širokom spektru lokacija: hoteli, istorijske kuće, svečani domovi, dvorci i opatstva, sa visoko kvalifikovano osoblje i sale za događaje oremljene modernom tehnologijom. Otkij šta se dešava iza scena ovog veoma detaljnog i organizovanog sistema, kroz razvijenih puteva isključivo u kontekstu Univerzalne izložbe 2015.

Proveri događaje smera OBJEKTI I USLUGE ZA DOGAĐAJE I KONFERENCIJE

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa