Argument Turizam i Recepcue Hotela / Smer:

Turistička Promocija Teritorije

Na ovom odeljku naći ćete događaje koji su programirani isključivo za Expo 2015, sa strane kompanija koje se bave s promocijom turizama teritorije, koje dnevno pruže turističke i kulturne usluge, pregledaju kulturne događaje, predlaže i organizuju posete i ture. Ako želite znati više...

ored njih, raspodeljena širom regiona, postoje 15 udruženja koje se bave promocijom turizma, radi se tj o strukturama koje su povezane sa turoperatorima, javnim upravama, preduzećama i organizacijama sajmova, aerodromskim kompanijama, poslovnim udruženjima i neprofitnim organizacijama, ne zaboravljajući važne realnosti takozvanih Pro Loco-a.
Imaćeš dakle priliku da se uroniš u jedinstvenim stazama, stvorene sa strane onog osoblja što poznaje teritoriju ispod svakog profila.
 

Proveri događaje smera TURISTIČKA PROMOCIJA TERITORIJE

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa