Argument

Inovativni Urbanizam

Događaji vezani uz teme urbanizma odnose se na održivu arhitekturu, zelenu gradnju, restrukturiranje sa "zelenim" prospektivama, restauracije sa minimalno invazivnom i konzervativnom tehnologijom,do teme "smart city". Ako želite znati više...

Teritorija Venecije je puna kompanijama koje su avangardne u sektoru tehnologije na urbanskom planiranju.

Bilo ih je moguće izgraditi zbog unutrašnjih karakteristika teritorije, bogat umetničkim gradovima, ekstremne morfološke diversifikacije teritorije koja se proteže od planina do mora,od ravnica do brda.

U ovom sektoru, upotreba da se pronađe odgovor na kontinuirani zahtev za stanovanje, doveo je do kontinuiranog traganja za rešenjima, tehnologija, inženjering sve više sofisticirane i funkcionalane. 

Izaberi povezan smer na temi INOVATIVNI URBANIZAM

Smer
Održiva arhitektura - Zelena gradnja
Zelena gradnja i održiva arhitektura su inovativni sektori među najdinamičnijim u kontekstu urbanskog planiranja. Postoje mnoge kompanije koje rade na teritoriji Venecije u proučavanju materijala i u razvoju zelene gradnje, rešenja i energetske efikasnosti za izgradnju kuća, zgrada i javnih zgrada.

Nastavi…
Smer
Renoviranje
Intervencija na postojećoj izgradnji obuhvaća sve aspekte u okviru inovativnog urbanizama: oporavak i optimizacija prostora i stanovanja podrazumeva obaveznu upotrebu novih tehnologija za uštedu energije i za renoviranje

Nastavi…
Smer
Konzervativna Restauracija
U jednoj bogatoj oblasti sa istorijom kao što je teritorija Venecije postoji jedan sektor restauracije kojie je posebno aktivan i dinamičan

Nastavi…
Smer
Smart City
Na teritoriji Venecije postoje mnoge oblasti koje su počele proces sa ciljem Smart City-a , stavljajući glavne gradove Venecije među najefikasnijim u ovom polju.

Nastavi…
Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa