Argument Inovativni Urbanizam / Smer:

Renoviranje

Intervencija na postojećoj izgradnji obuhvaća sve aspekte u okviru inovativnog urbanizama: oporavak i optimizacija prostora i stanovanja podrazumeva obaveznu upotrebu novih tehnologija za uštedu energije i za renoviranje Ako želite znati više...

Preduzeća iz regije Venecije koje posluju u ovom okruženju su među najviše osetljivih na upotrebu novih proizvoda, tehnika i rešenja. Pogledaj sve događaje pomišljene sa strane kompanija iz ovog sektora za Univerzalnu izložbu 2015.


 

Proveri događaje smera RENOVIRANJE

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa