Argument Teritorija i Pejzazi / Smer:

Pećina i mermeri

Tokom celog perioda Expo-a 2015, imaćeš pristup kroz ekskluzivnih događaja na fascinantom i često nedostupnom kontestu pećina. Ako želite znati više...

Pećina je definitivno jedinstveno mesto: beli jezici kamena, na kojima se ogleda sunčeva svetlost,koji izađu iz mrkih stena planina. Glavni proizvodni ekstrakt je mermer, koji se može videti svakodnevno u dekorativnim kipovima, na fasadama crkava i zgrada. Imaćeš, dakle, mogućnost da putuješ između budućnosti novih tehnologija i tradicije drevne umetnosti.
 

Proveri događaje smera PEĆINA I MERMERI

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa