Argument

Voda

U ovom odeljku naći ćeš razlišite mogućnosti i događaje, koji će se održati tokom Expo-a 2015, koji će se kretati oko teme vode, izvora vode, do njenog tretmana i njenog prečišćavanja, koji će te dovesti da se udubiš na svetu mineralne vode, bezalkoholnih pića i njihovih flaširanja. Ako želite znati više...

Teritorija Venecije ima velikih reka i rezervoara koji su neminovno uticali na život svih civilizacija koje su se smenjivale na ovoj teritoriji. Simbiotski odnos između čoveka i vode se ponovio tokom vekova, gde se voda posmatrala apsolutno dobra i vredna, razlog zbog kojeg potoci nisu bili predmet nehata, nakon industrijalizacije, kao što se desilo i u drugim teritorijama.

Iz popisa izvora bilo je pokazano da postoji pozitivan pogled na stanje zdravlja vodnih izvora u planinskim oblastima, i u vezi kvaliteta, jer su na njima retko bili pronađeni zagađujući materiji, i u vezi količine, jer do sada nije došlo do zabeleženog smanjenja.

Održivo korišćenje idrotermomineralnih resursa, odnosno mineralnih voda i izvorskih voda (namenjene za flaširanje), koje se koriste za posebne higijenske svrhe ili za pića sa medicinskim upotrebama, termalnih i mineralnih voda (za terapeutske svrhe) i geotermalni resursi (posvećeni eksploataciji razmene toplote), rezultiralo je scenariju velikog značaja za oba lekovite i za društveno - ekonomske koristi.
 

Izaberi povezan smer na temi VODA

Smer
Izvori
Ovaj odeljak će ti omogućiti da učestvuješ na različite ekskluzivne događaje, organizovane u okviru Expo-a 2015, koji će ti dati privilegovan pristup na svetske izvore.

Nastavi…
Smer
Mineralna voda i bezalkoholna pića
Teritorija Venecije ima bogatu teritoriju mineralnih voda sa različitim karakteristikama jedna od druge, raspodeljene naročito u provincijama Venecije, Padove i Vicenze

Nastavi…
Smer
Proces prečišćavanje vode
Na ovom odeljku otkrit ćeš različite događaje koji će se održati tokom Univerzalne izložbe 2015, kako bi zadovoljili sve tvoje radoznalosti i potrebe koje se odnose na proces prečišćavanja vode.

Nastavi…
Smer
Flaširanje
Naći ćeš bogatu i ekskluzivnu kolekciju događaja tokom Expo-a 2015, u cilju zadovoljenja svih tvojih radoznalosti i potreba u vezi flaširanja.

Nastavi…
Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa