Argument Voda / Smer:

Mineralna voda i bezalkoholna pića

Teritorija Venecije ima bogatu teritoriju mineralnih voda sa različitim karakteristikama jedna od druge, raspodeljene naročito u provincijama Venecije, Padove i Vicenze Ako želite znati više...

Radi se o mineralnoj vodi, sa niskim sadržajom sola, oligomineralnoj vodi, sa visokim sadržajom sola, minimalno mineralizovanoj ili šumećo prirodnoj vodi, sa kalcijuma, magnezijuma i sodijuma, da se pomenu samo neke od njihovih karakteristika.

Poneke od njih su zatim transformisane na ukusna pića. U jednom periodu na kojem voda ima veoma značajnu ulogu na kontestu hrane, moći ćeš da se udubiš na jednom magičnom svetu kroz ekskluzivnih događaja organizovanih u saradnji sa Expo 2015.


 

Proveri događaje smera MINERALNA VODA I BEZALKOHOLNA PIĆA

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa