Argument Voda / Smer:

Flaširanje

Naći ćeš bogatu i ekskluzivnu kolekciju događaja tokom Expo-a 2015, u cilju zadovoljenja svih tvojih radoznalosti i potreba u vezi flaširanja. Ako želite znati više...

Sa ovom procedurom, uz obezbeđivanja "bakteriološke čiste" vode, lanac produkcije radi da donosi potrošaču proizvod tako kao što teče iz izvora.

Istorijski gledano, flaširanje mineralne vode je razvijen u ranom devetnaestom veku, sa proširenjem banjskog turizama, kao praktični odgovor na potrebu očuvanja i transporta vode sa terapeutskim karakteristikama. 

Proveri događaje smera FLAŠIRANJE

Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa