Šta je Expo Veneto

Expo Veneto je kontejner događaja predloženih sa strane proizvodnog sistema, institucija i udruženja na području Venecije koji će se održati od 1° Maja do 31 Oktobra 2015 u Univerzalnom EXPO-u u Milanu.

Ovaj portal će ti omogućiti da doživiš Universalnu Izložbu na jednom nikada ranije razvijenom načinu: Expo ne kao EXPosition već kao EXPerience.

Za Visitatore

 

Potrai scoprire gli eventi e le manifestazioni più interessanti per te in due modi diversi:

PREDMETI I PUTEVI U PORTALU EXPO VENETO

 

Pretražujući kompletne spiskove događaja podeljenih po "argumentima" i putevima" moći ćeš da koristiš glavni menu na naslovnoj stranici: odaberi tvoje događaje i dodaj ih na odeljak "Moji događaji" na kojima možeš pristupati nakon registracije na ovom sajtu.

Odavde možeš izraziti tvoju preferenciju po datumu učešća i čekati da budeš kontaktiran.

PRETRAGA DOGAĐAJA U PORTALU EXPO VENETO


Koristeći interfejs za neposrednu pretragu ili pretražujući stavku "istraživanje" na naslovnoj stranici: moći ćeš odabrati u jednostavnom i neposrednom nacinu događaje, filtrirati ih po smeru (naslovi će ti pomoći da razumeš detaljno o čemu se radi) i ukazujući period koji te interesuje.

Otvoriće ti se filtrirana lista događaja među kojima možeš da izabereš tvoje omiljene događaje i dodati ih na odeljku "Moji događaji" na kojima možeš pristupiti nakon registracije na ovom sajtu.

USLUGE ZA POSETIOCE


Portal takođe sadrži listu ponuđenih usluga sa strane akreditovanih preduzeća (videti odeljak usluge za posetioce) u stanju da pruže svu neophodnu podršku za optimalno učešće u našoj regiji.

Expo Veneto neće ni na koji način delovati kao posrednik i svaki kontakt će biti rukovođen između kompanije koja nudi tu uslugu i korisnika portala.

( ! ) UPOZORENJE


Podsećamo te da se izbor može vršiti samo nakon završetka registracije na sajtu: samo na taj način moći ćeš pristupati na odeljku "Moji događaji" i odatle ćeš moći izrazivati tvoju preferenciju po datumu učešća i čekati da budeš kontaktiran.

Za Aziende

 
Portal predstavlja ekskluzivni izlog na raspolaganju preduzećima i organizacijama u oblasti Venecije da sami sebe promovišu, svoje karakteristike i specifičnosti, da se favorizuje na svetu znanje regijske proizvodnje.


Univerzalna Izložba će biti sjajna prilika da direktno otkrijete regionalni produktivni izgled, napravljen od hiljadu preduzeća različitih dimenzija distribuiranih širom teritorije. Biće tako moguće da se sastanu mnogo preduzetnika i stupiti u kontakt sa njihovim istorijama, njihovim aktivnostima, njihovom svakodnevnom radu i - zašto da ne - započneti B2B odnose i saradnje.

Internacionalizacija je strateški put ekonomskom oporavku i oživljavanju "nacionalnog sistema", tako da mogućnost da se uspostavi partnerstvo sa stranim poslovnim ljudima u tranzitu u prelepom venecijskom zemljištu je reciprocitetna prilika da se proceni.

Gli Ciljevi

 

Ovaj instrumenat je napravljen sa dvjonim ciljem: unapređenje naše izvrsnosti u internacijonalnom sistemu, i, ako moguće, privlačenje stranskog kapitala.
Jedan dvojni kolosek internacionalizacije koji postaje strateški suprostav ekonomskoj krizi osvajujući nova tržišta.

PODRŠKA ZA MADE IN VENICE


Podrška produkciji "Made in Venice", promovišući je i predstavljajući je na milione turiste koji posećuju oblast Venecije na Expo-u 2015 u Milanu, postaće pokretač za lokalni ekonomski oporavak.

GRADNJA SINERGIJE


Cilj portala je takođe izgraditi sinergiju u ime rasprostranjenog učešća i zajedničke realizacije sa poslom koji će trajati izvan Expo-a 2015, predstavljajući oblast Venecije kao kompaktan sistem koji je sposoban da maršira u kontekstu međunarodne konkurencije.
Kalendar Expo Veneto

Datumi događaja

Klikni na dan interesa i dodaj ga na jednom od tvojih događaja

1 NE raspolozljiv datum 1 Raspolozljiv datum 1 Datum interesa