Ämne BOSTAD OCH BOENDE / Sökväg:

Golv

Träindustrin går oundvikligen hand i hand med utvecklingen av byggnadstekniken. Trä som råvara till golv hör till de gamla och antika byggnadsvanorna. Det är dock praktiskt taget omöjligt att spåra och lokalisera de flesta forntida lämningar av den första trägolven i dess olika format och utformning. För mer information...

Att gå på trägolv har alltid varit något naturligt för människan ur flera bemärkelser. Dess inneboende tekniska och estetiska egenskaper gör det till ett levande material med en organiskt garanterad styrka, tålighet och hållbarhet under en tid då de miljömässiga förhållandena är mer kritiska. Om detta vittnar de konstruktioner och trägolv som skapats för många århundraden sedan och som är i full funktion än idag.

I regionen Veneto har golvbeläggningar i trä en mycket utvecklad marknad inom flera områden beroende på plats, behov och användning. Under världsmässan 2015, du kan delta på event som organiseras av företag inom sektorn.

Se eventen på sökvägen GOLV

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse