Ämne FINANS / Sökväg:

Kreditinstitut

Under denna sektion hittar du de initiativ som relateras till de olika kreditinstituten i regionen i samband med Expo 2015. För mer information...

Organisationen av kreditinstituten är en uppdelad struktur, med ett centralt säte som vidgar sig i ett nätverk av dotterbolag, filialer och organ. Huvudkontoret ansvarar för vissa specifika tjänser, medan de olika grenarna ansvarar för tjänster som rör klientelet och banktjänstemännen genom att läsa av den ekonomiska verksamheten. Kundkretsen kommer på detta sätt i direkt kontakt med professionella tjänstemän som bistår med olika bankärenden, bokföring, registrering och kontroll. 

Se eventen på sökvägen KREDITINSTITUT

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse