Ämne

FORSKNING OCH INNOVATION

Nanoteknik, forskningsinstitut, inkubator för nystartade företag, studie av nya material och förnybar energi är bara några av de sökvägar som företagen i Veneto gör tillgängliga genom olika initiativ som ämnar belysa de viktigaste och mest intressanta aspekterna av dessa ämnen. För mer information...

Forskning och innovation är i själva verket två termer som antar ett visst värde för regionen. Regionens tillverkningsindustri i förhållande till medvetenheten runt den globala konkurrensen stärker behovet att ständigt förnya sig både inom produktutveckling och service.

Särskild uppmärksamhet har under dessa år riktats mot energieffektivitet vars konsekvens lett till en tillväxt av företag inom sektorn för förnyelsebar energi.

Välj en sökväg som relaterar till ämnet FORSKNING OCH INNOVATION

Sökväg
Nanoteknik
Utvecklingen inom nanoteknik i de nordöstra delarna av regionen har varit möjlig tack vare det starka samarbetet mellan specialiserade forskningsinstitut och lokala företag som varit intresserade av att investera i nanoteknik.

Fortsätt…
Sökväg
Forskningsinstitut
Regionens forskningsinstitut är en betydande del av regionens ekonomiska utveckling.

Fortsätt…
Sökväg
Inkubator för nystartade företag
Det finns flera inkubatorer för start-up i regionen Veneto som en konsekvens av behovet av att ständigt kunna möta de snabba ekonomiska och sociala förändringar som detta sekel bär med sig.

Fortsätt…
Sökväg
Kvalitetscertifiering
Att intyga kvaliteten på något är en komplex uppgift. Genom kvalitetscertifieringen av en produkt, tjänst eller system tar man även ansvar genemot kunden och intygar att allt är i enighet med den kvalitetsstandard som satts upp.

Fortsätt…
Sökväg
Innovationer inom hållbar utveckling
Hållbar utveckling och innovation är två teman som ständigt vinner ny mark på regionens verksamheter.

Fortsätt…
Sökväg
Energibesparing och förnyelsebar energi
Energibesparing är en fråga av stort intresse. Under de senaste åren har energibesparingen blivit en del av det ekonomiska navet vilket medfört att allt fler företag arbetar med förnyelsebar energi.

Fortsätt…
Sökväg
Nya material och teknologi
Materialforskning är grundläggande för tillverkningen av en ny produkt. En konsekvens av regionens tillverkningstraditioner är de forskningscentrum som studierar nya material och tekniker att tilllämpa vid mer innovativa tillverkningsprocesser.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse