Ämne FORSKNING OCH INNOVATION / Sökväg:

Energibesparing och förnyelsebar energi

Energibesparing är en fråga av stort intresse. Under de senaste åren har energibesparingen blivit en del av det ekonomiska navet vilket medfört att allt fler företag arbetar med förnyelsebar energi. För mer information...

I samband med Expo 2015 kommer flera olika företag presentera sina program i syfte att sprida denna fråga som rör olika tekniker för att minska förbrukningen av den energi som krävs för utförandet av mänskliga aktiviteter.

Besparingarna kan uppnås dels genom att ändra energiprocesserna så att de skapar mindre avfall, dels genom att omvandla energi från en form till en annan mer effektiv.

Se eventen på sökvägen ENERGIBESPARING OCH FÖRNYELSEBAR ENERGI

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse