Ämne FORSKNING OCH INNOVATION / Sökväg:

Forskningsinstitut

Regionens forskningsinstitut är en betydande del av regionens ekonomiska utveckling. För mer information...

Från nanoteknik och kemi-forskning till forskning på vinodling. Forskartjänsterna har alla specialistområden som garanterar intitutens höga kvalitet och forskarnas professionalitet.

De event som planeras inför Expo ämnar introducera till de metoder och den praxis instituten arbetar med.

Se eventen på sökvägen FORSKNINGSINSTITUT

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse