Ämne FORSKNING OCH INNOVATION / Sökväg:

Inkubator för nystartade företag

Det finns flera inkubatorer för start-up i regionen Veneto som en konsekvens av behovet av att ständigt kunna möta de snabba ekonomiska och sociala förändringar som detta sekel bär med sig. För mer information...

Typologin av inkubatorer är mångfacetterad och sektorn arbetar i ett första steg främst med olika idéer och entreprenörskap. Just därför har denna sektion extra innovativa och originella event att bjuda på under Expo.

Det kommer dessutom att finnas möjlighet att delta på möten för att skapa samarbeten och partnerskap. 

Se eventen på sökvägen INKUBATOR FÖR NYSTARTADE FÖRETAG

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse