Ämne FORSKNING OCH INNOVATION / Sökväg:

Nya material och teknologi

Materialforskning är grundläggande för tillverkningen av en ny produkt. En konsekvens av regionens tillverkningstraditioner är de forskningscentrum som studierar nya material och tekniker att tilllämpa vid mer innovativa tillverkningsprocesser. För mer information...

Regionens varierade produktionsområden innebär en stor variation av lösningar vilket i sin tur ger dig möjligheten att under Expo delta på event som skapats för att informera om ny teknik och forskning.

Se eventen på sökvägen NYA MATERIAL OCH TEKNOLOGI

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse