Ämne

INFRASTRUKTUR OCH TRANSPORT

Denna ämneskategori öppnar dörrarna till en värld av infratruktur och transport med antal möjligheter och exklusiva event i samband med Expo 2015. För mer information...

Den vida kategorin ämnen berör hamnar, vägar, transport, logistik, höghastighetståg, SFMR (regionala tåg och tunnelbanesystem), bilindustri, skeppsvarv, flyg och rymdfart.

Ett stort och komplext nätverk att upptäcka i en helt ny innovativ form under den internationella företagsmässan Expo 2015.

Välj en sökväg som relaterar till ämnet INFRASTRUKTUR OCH TRANSPORT

Sökväg
Hamnar
Denna sökväg ger dig tillgång till en rad exklusiva event i samband med världsutställningen 2015, under temat Hamnar. Regionens hamnar har alltid stått i centrum för den ekonomiska utvecklingen med tanke på dess geografiska läge.

Fortsätt…
Sökväg
Transport och logistisk
Syftet med denna sökväg är att genom en serie av olika event som anordas i samband med Expo 2015, introducera dig till den verksamhet som sker inom transport- och logistikbranschen: från konstruktion av färdmedel, till dess förning.

Fortsätt…
Sökväg
SFMR (regional tåg och tunnelbana)
Upptäck det regionala järnvägssystemet och tunnelbanan (SFMR), genom en serie av event, som utformats i anslutning till Expo 2015.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse