Ämne INFRASTRUKTUR OCH TRANSPORT / Sökväg:

Hamnar

Denna sökväg ger dig tillgång till en rad exklusiva event i samband med världsutställningen 2015, under temat Hamnar. Regionens hamnar har alltid stått i centrum för den ekonomiska utvecklingen med tanke på dess geografiska läge. För mer information...

 Redan under romartiden, och tidigare på den etruskiska och adriatiska venetiska-tiden, fanns det hamnstrukturer vid kusten där det skedde förtöjning av fartyg med utrymmen där man förvarade handelsgods.

Precis som alla andra industrier i Italien står hamnindustrin inför de utmaningar som följer med den tekniska och organisatoriska utvecklingan som ständigt påverkar den globaliserade marknaden. Staden Venedig utgör ur dessa bemärkelser en slags logistisk mellanlandningshamn för båttrafiken.

Det har även utvecklats hamnar som nyttjas främst av turismen och tjänar som plattformar för fritidsbåtar.

Se eventen på sökvägen HAMNAR

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse