Ämne INFRASTRUKTUR OCH TRANSPORT / Sökväg:

SFMR (regional tåg och tunnelbana)

Upptäck det regionala järnvägssystemet och tunnelbanan (SFMR), genom en serie av event, som utformats i anslutning till Expo 2015. För mer information...

SFMR är ett projekt som förverkligats genom aktiveringen av olika  järnvägstjänster (regionala/suburbana) med hög frekvens längs vissa järnvägslinjer inom regionen.

Det regionala transportnätverket är under uppbyggnad och delvis färdigbyggt. Systemet använder sig av redan befintliga järnvägar genom att integrera dem med nya linjer och nya stationer.

Regionen driver därmed tre väldefinierade mål: minska belastningen på bilvägarna, minska luftföroreningar samt öka  kollektivtrafiken på järnvägarna i förhållande till övriga transportssystem.

Se eventen på sökvägen SFMR (REGIONAL TÅG OCH TUNNELBANA)

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse