Ämne

HÅLLBAR UTVECKLING

Venetos "gröna" företag, vars kärnvärden är miljö och hållbar utveckling verkar för olika miljöinsatser med positiva effekter på hela samhället. För mer information...

Förekomsten av olika föreningar och organisationer som samarbetar med lärare, skolor och invånare för att öka medvetenheten om miljön vittnar om en region som bryr sig om natur och människa.

De teman som behandlas under denna sektion rör allt mellan hållbarhet, grön ekonomi och kemi till produktion med låg miljöpåverkan, material och teknik utformat utifrån ett hållbarhetstänk samt vattenunderhåll, marin-dränering och inte minst behandling av avfall (insamling, nedbytning och återvinning).

Syftet är att i samband med EXPO 2015 öppna dörrarna för besökare som är intresserade av den hållbara utvecklingen hos regionens företag.

Välj en sökväg som relaterar till ämnet HÅLLBAR UTVECKLING

Sökväg
Grön ekonomi och kemi
Veneto är en av de regioner där man investerar mest inom "den gröna revolutionen". Dels för att sänka kostnader och hantera krisen, dels för att minska miljöpåverkan och värna om territoriet. Innovation, miljö och kvalitet är nyckelorden i denna process som dessutom skapar nya arbetstillfällen.

Fortsätt…
Sökväg
Produktion med låg miljöpåverkan
Skapandet av produkter med låg miljöpåverkan är ett av de viktigaste målen för de nya miljöinriktade företagen. Hållbart miljötänk ger positiva konsekvenser för hela samhället.

Fortsätt…
Sökväg
Mekaniskt stöd åt den hållbara utvecklingen
Förvaltningen av olika miljöaspekter är en av grundstenarna för den mekaniska tekniken som utvecklats i samband med den hållbara utvecklingen.

Fortsätt…
Sökväg
Underhåll av territoriets vattentillstånd
Regionen Veneto och dess företag arbetar konstant med att stödja underhållet av territoriets avrinningsområden, vilket förhindrar risker för det bofasta samhället och bidrar till ett fungerande jordbrukssystem.

Fortsätt…
Sökväg
Mose-projektet, dammar och åtgärder för vattentillståndet
I samband med EXPO 2015 finns det möjlighet att delta på event som anordnas av företag verksamma inom den marina sektorn.

Fortsätt…
Sökväg
Marin-dränering
Denna sökväg erbjuder en rad event inom dränering och markavvattning som organiseras och främjas under EXPO 2015.

Fortsätt…
Sökväg
Insamling, nedbrytning och återvinning av avfall
Återvinning förhindrar slöseri med potentiellt användbart material och garanterar därmed en ökad hållbarhet inom produktionskedjan och materialanvändningen. Utöver det minskar förbrukningen av råvaror och energi i form av farliga utsläpp och växthusgaser.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse