Ämne HÅLLBAR UTVECKLING / Sökväg:

Grön ekonomi och kemi

Veneto är en av de regioner där man investerar mest inom "den gröna revolutionen". Dels för att sänka kostnader och hantera krisen, dels för att minska miljöpåverkan och värna om territoriet. Innovation, miljö och kvalitet är nyckelorden i denna process som dessutom skapar nya arbetstillfällen. För mer information...

 Tack vare EXPO 2015 kan du ta del av alla de event som anordnas av företag och bolag verksamma inom grön ekonomi och kemi.

Se eventen på sökvägen GRÖN EKONOMI OCH KEMI

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse