Ämne HÅLLBAR UTVECKLING / Sökväg:

Insamling, nedbrytning och återvinning av avfall

Återvinning förhindrar slöseri med potentiellt användbart material och garanterar därmed en ökad hållbarhet inom produktionskedjan och materialanvändningen. Utöver det minskar förbrukningen av råvaror och energi i form av farliga utsläpp och växthusgaser. För mer information...

Som en del av avfallshanteringen och återvinningen finns det en uppsättning av strategier och metoder för att återvinna användbara material från avfall istället för att avyttra dem i deponier och förbränningsanläggningar.

Idag är insamling, omhändertagande och återvinning av avfall ett ämne av stort intresse. Samtliga riktlinjer, förfaranden, strategier och metoder används bland annat för att minska effekterna av avfall på människors hälsa och på miljön.

Genom EXPO 2015 finns möjlighet att delta i evenemang som anordnas av företag inom sektorn.

Se eventen på sökvägen INSAMLING, NEDBRYTNING OCH ÅTERVINNING AV AVFALL

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse