Ämne HÅLLBAR UTVECKLING / Sökväg:

Marin-dränering

Denna sökväg erbjuder en rad event inom dränering och markavvattning som organiseras och främjas under EXPO 2015. För mer information...

De reningsprocesser som brukas på territoriet är mycket komplicerade på grund av ökad befolkningstäthet i kombination med en allt intensivare nederbörd. Den venetianska dräneringsverksamheten förvaltar och utvecklar även territoriets vattenresurser och vattentillstånd samt de olika verkens hållbarhet.

Se eventen på sökvägen MARIN-DRÄNERING

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse