Ämne HÅLLBAR UTVECKLING / Sökväg:

Mose-projektet, dammar och åtgärder för vattentillståndet

I samband med EXPO 2015 finns det möjlighet att delta på event som anordnas av företag verksamma inom den marina sektorn. För mer information...

Regionen Veneto med dess företag ligger i frontlinjen vad gäller skyddet av den marina miljön. Dels genom att bygga skyddsstrukturer, dels genom information och utbildning, som främst är riktad till befolkningen vid kustområdena.

Se eventen på sökvägen MOSE-PROJEKTET, DAMMAR OCH ÅTGÄRDER FÖR VATTENTILLSTÅNDET

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse