Ämne HÅLLBAR UTVECKLING / Sökväg:

Underhåll av territoriets vattentillstånd

Regionen Veneto och dess företag arbetar konstant med att stödja underhållet av territoriets avrinningsområden, vilket förhindrar risker för det bofasta samhället och bidrar till ett fungerande jordbrukssystem. För mer information...

Genom att bevaka området kan man förebygga fördämning av floder och fyllnadsområden, förstärka positiva exempel på nya tekniker samt skapa strategier för framtiden och därmed även informera och befästa kunskap om områdets värde och potential för hela samhället.

I denna sektion kan du delta på event som anordnas i samband med Expo 2015 av företag verksamma inom sektorn

Se eventen på sökvägen UNDERHÅLL AV TERRITORIETS VATTENTILLSTÅND

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse