Ämne

HÄLSA OCH VATTENSPORT

Genom denna sökväg får du en priviligerad tillgång till vatten som hälsomedel och sport, tack vare en serie av event som anordnas i samband med Expo 2015. Eventen berör huvudsakligen varma källor och dykning. Vattnets betydelse för överlevnaden av alla levande organismer är väl känd. För mer information...

Detta naturliga element har både välgörande och läkande egenskaper med en avgörande faktor för rening (den mänskliga kroppen består till två tredjedelar av vatten).

Därmed har vattnet en avgörande roll för välfärden och för hela kroppen.

Att omges av detta element har en avslappnande effekt. Möjligheten att undersöka undervattensmiljöer, i hav och sjöar, är en egenskap som människan delar med få andra däggdjur.

Att sänka sig ner i vatten som sluter in hela kroppen och stödjer dess rörelser är en vital upplevelse. Utöver dykning finns det flertalet vattenupplevelser inom det terapeutiska området, som presenteras under EXPO 2015: från inandningsterapi, där partiklar av mineralvatten besprutas; hydrokultur, som är baserat på den terapeutiska användningen av dricksvatten; Idrokinesiterapi, som utnyttjar de fysiska och kemiska egenskaperna hos vattnat; hälsobad, med lera och grottor med varma källor som brukar vattenångan i terapeutiskt syfte.

De terapeutiska egenskaperna hos vattnet och leran i regionen är kopplade till stränga regler för extraktion, som kontrollerar processerna och användningen för att undvika ett odisciplinerat bruk av resurser samt risk för utarmning.

Välj en sökväg som relaterar till ämnet HÄLSA OCH VATTENSPORT

Sökväg
Varma källor
Denna sökväg introducerar dig till alla de exklusiva event som anordnas i samband med Expo 2015 inom ramen för de varma källorna i regionen och dess terapeutiska och avslappnande egenskaper.

Fortsätt…
Sökväg
Dykning
Här finner du ett rikt utbud av exklusiva evenemang som äger rum under Expo 2015, för att informera om ämnen relaterade till dykning.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse