Tema:

Liv

Vår historia, kulturarv och traditioner, mode och stil, sport och fritid, utbildning, kultur och underhållning, konst, andlighet, turistverksamhet, välbefinnande, hälsa, säkerhet och kvalitet i olika arbetsmiljöer.

Upptäck eventen på temat LIV