Ämne

ARBETSRÄTT OCH MÄNSKLIGA RESURSER

Detta ämne ger dig tillgång till en serie av sökvägar som utformats i förhållande till ämnena för Expo 2015, inom arbetsrätt och mänskliga resurser. Rättigheter för arbetstagare, fackföreningar, arbetsutbildningar, fortbildningskurser och säkerhetssystem samt säkerhetsutrustning på arbetsplatsen och säkerhetsföreskrifter för företag. För mer information...

Varje arbetstagare som arbetar för regionens näringsliv är anställd enligt reglerna för den europeiska unionen vilket innebär en rad rättigheter som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, jämställdhet mellan män och kvinnor samt skydd mot alla former av diskriminering.

En grundläggande roll i detta sammanhang har de fackliga organisationerna, som kan definieras som "föreningar med syfte att skydda medlemmarnas professionella intressen". Deras verksamhet rör sig på olika nivåer: företags-, distrikts-, regional och nationell nivå, där de främst arbetar med att ge stöd och rådgivning till sina medlemmar.

Regionen arbetar enligt normerna för att ständigt förbättra arbetshälsan och säkerheten inom all verksamhet, såväl offentlig som privat. Genom rådgivning och utbildning söker man även en förbättring av levnads- och arbetsvillkoren genom att informera den stora massan.

Angående säkerhet på arbetsplatsen handlar det främst om människor, inte om byråkrati. Rätten till hälsa är en viktig princip. En etisk, komplex och oerhört viktig verksamhet öppnar sina dörrar för arbetstagare, arbetsgivare och nyfikna genom en rad riktade initiativ i samband med världsutställningen 2015.

Välj en sökväg som relaterar till ämnet ARBETSRÄTT OCH MÄNSKLIGA RESURSER

Sökväg
Säkethetsutbildning och säkerhetssystem
Hantering av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är en viktig del av den allmänna organisationen på företaget. Det är därför viktigt att ha tillgång till grundläggande rådgivning och utbildning av specialiserade företag och mer specifikt av olika säkerhetssystem.

Fortsätt…
Sökväg
Säkerhetsutrustning på arbetsplatsen
Upptäck de olika möjligheter och exklusiva händelser som inspirerats av teman för Expo 2015, i fråga om material för säkerhet på arbetsplatsen. Förebyggande av olyckor spelar i själva verket en grundläggande roll på arbetsplatsen, inte bara för de utsatta grupperna, utan även för ett brett spektrum av olika verksamheter.

Fortsätt…
Sökväg
Företagscertifikat
På denna sökväg finner du en rad event som anordnas i samband med världsutställningen 2015, inom ämnet för företagscertifiering.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse