Ämne ARBETSRÄTT OCH MÄNSKLIGA RESURSER / Sökväg:

Företagscertifikat

På denna sökväg finner du en rad event som anordnas i samband med världsutställningen 2015, inom ämnet för företagscertifiering. För mer information...

Företagscertifiering innefattar olika certifikat för kvalitet, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet för arbetstagare. Certifieringen tjänar som ett konkret bevis på att företaget har koncentrerat sin verksamhet enligt vissa fasta normer som är allmänt erkända och uppfyller en särskild standard på internationell nivå.

Varje certifiering innebär ett långt förarbete av kvalificerade konsulter som synar verksamheten ur alla dess olika aspekter och med olika kontroller kring hur företaget tillämpar sitt administrativa system.

Se eventen på sökvägen FÖRETAGSCERTIFIKAT

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse