Ämne ARBETSRÄTT OCH MÄNSKLIGA RESURSER / Sökväg:

Säkethetsutbildning och säkerhetssystem

Hantering av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är en viktig del av den allmänna organisationen på företaget. Det är därför viktigt att ha tillgång till grundläggande rådgivning och utbildning av specialiserade företag och mer specifikt av olika säkerhetssystem. För mer information...

Säkerhetssystemen utformas efter en strategi som kan garantera hälsa och säkerhet för de anställda under produktionen av varor eller tjänster. Genom organisation, ansvar, rutiner, processer och resurser kan företaget skapa förebyggande åtgärder, i enlighet med gällande regler.

Upptäck alla initiativ inom detta område under perioden för världsutställningen 2015.

Se eventen på sökvägen SÄKETHETSUTBILDNING OCH SÄKERHETSSYSTEM

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse