Ämne KONST / Sökväg:

Monument och historiska villor

På denna sökväg får du information om de event som anordnas under perioden för världsmässan Expo för att främja de konstverk, byggnader och monument som ligger på avlägsna platser och vars urspungliga syften främst varit privata snarare än officiella, som de historiska villorna. Du kan dessutom upptäcka de olika monumenten som ligger utspridda i regionen. För mer information...

Många har rests för historiska slag och till monumentala gravstenar från världskrigen. Dessa historiska kvarlämningar blir till påtagliga bevis och vittnar om historiens gång.

Se eventen på sökvägen MONUMENT OCH HISTORISKA VILLOR

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse