Ämne SKOLA OCH UTBILDNING / Sökväg:

Dagis och förskolor

På denna sökväg finner du de event och initiativ som anordnas av alla de företag som i samband med Expo 2015 presenterar deras projekt i förskolan, på daghem och i dagisverksamheter, allmänna och privata, utspridda i regionen. För mer information...

Regionens företag har en stor respekt och känslighet för familjen. De använder sig av ett kreativt skapande och ger uttryck för en öppenhet som kan möta behoven hos föräldrarna och deras barn.

Under Expo får de därför möjlighet att främja en förbättring av företagsklimatet genom företagets image, syften och värdegrund.

Se eventen på sökvägen DAGIS OCH FÖRSKOLOR

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse