Ämne

TRO OCH ANDLIGHET

Detta ämne introducerar dig till en värld fylld av kultur och tradition, som berör ämnen för tro och andlighet, genom en rad initiativ i samband med världsutställningen 2015: pilgrimsfärder och religiös turism, platser för tillbedjan och religiös konst. För mer information...

Venedig med region har berikats med berättelser från helgon, troende och heliga platser runt vilka det uppstått stora och små helgedomar. Här är det möjligt att ta del av resor som leder till heliga platser som vittnar om  människors tro och männikolivets olika mysterier.

Dessa fascinerande platser är samtidigt rika på historia, kultur och legender. Katedraler, kyrkor, helgedomar, kloster, ermitage och heliga platser berättar alla om olika konstepoker som påverkats av olika kulturer som levt på territoriet under olika tider. De platser som bevarar reliker och heliga klenoder är även viktiga mål för pilgrimsfärder och turism.

De vittnesbörd som bevaras på regionens heliga platser representerar en unik och omisskännlig historia av andlighet.

Välj en sökväg som relaterar till ämnet TRO OCH ANDLIGHET

Sökväg
Pilgrimsvandringar och religiös turism
På denna sökväg kan du anmäla dig till en rad event och initiativ som anordnas i samband med världsutställningen 2015, för upptäckten av helt unika platser.

Fortsätt…
Sökväg
Heliga platser
Genom denna sökväg kan du delta i olika initiativ som utformats i samband med Expo 2015, för att upptäcka de heliga platserna som kännetäcknas av tystnad, religiös hängivenhet, bön och meditation.

Fortsätt…
Sökväg
Religös konst
Denna sökväg ger dig möjligheten att delta på en rad event som sammanfaller med världsutställningen 2015, inom den religiösa konsten.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse