Ämne TRO OCH ANDLIGHET / Sökväg:

Pilgrimsvandringar och religiös turism

På denna sökväg kan du anmäla dig till en rad event och initiativ som anordnas i samband med världsutställningen 2015, för upptäckten av helt unika platser. För mer information...

Religiös turism är en sann männsklig erfarenhet som bryter det vardagliga livet. Ett ständigt växande fenomen som domineras av trender som ger uttryck för ett ökat behov av andlighet och socialt umgänge.

Pilgrimsvandringen däremot bygger på en inre och yttre resa vars mål är en helgedom eller en helig plats som söks av personliga syften, vokation eller i bikt. 

Se eventen på sökvägen PILGRIMSVANDRINGAR OCH RELIGIÖS TURISM

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse