Ämne

UPPKOPPLING

Tack vare datatekniken är hela världen i stort sätt uppkopplad. Genom bredbandet kan vi hålla videokonferenser med människor på andra sidan jordklotet. För mer information...

 Televisionen delar världshändelser mellan miljontals människor och media spelar en alltmer global roll. Företagens marknadsföring sker främst via intranätet på dator, tablet, smartphone, etc.

Alla dessa aktiviteter har skapat en aktiv kommunikation som ständigt utvecklats genom ett stort antal företag som verkar inom sektorn. I samband med EXPO 2015 har de skapat en serie av event som organiserats i specifika sökvägar.

Välj en sökväg som relaterar till ämnet UPPKOPPLING

Sökväg
Informationsteknik
I Veneto finns det över 5000 företag som arbetar med informationsteknologi. De arbetar bland annat med ingengörer för att ta fram produkter till andra företag. Företagen arbetar därmed i direkt tjänst åt varandra under genomförandet av tjänster och produkter som i slutändan riktar sig direkt till konsumenterna.

Fortsätt…
Sökväg
Marknadsföring av företag och produkter
Kreativitet och noggrannhet är grunden för de företag som arbetar med kommunikation. Den etiska aspekten utgör basen både i förhållande till sändaren som till mottagaren av meddelandet.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse