Ämne UPPKOPPLING / Sökväg:

Informationsteknik

I Veneto finns det över 5000 företag som arbetar med informationsteknologi. De arbetar bland annat med ingengörer för att ta fram produkter till andra företag. Företagen arbetar därmed i direkt tjänst åt varandra under genomförandet av tjänster och produkter som i slutändan riktar sig direkt till konsumenterna. För mer information...

De initiativ som är relaterade till detta ämne har utformats för att stimulera deltagarnas nyfikenhet genom virtuella applikationer och de praktiska konsekvenserna som följer därav.

Se eventen på sökvägen INFORMATIONSTEKNIK

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse