Ämne

VÅRD OCH OMSORG

I samband med EXPO 2015 kommer du att kunna delta på event som erbjuds av alla de enheter som strävar efter att tillhandahålla tjänster och vård för befolkningens hälsa. För mer information...

Allt från sjukhus till privata kliniker, äldreboenden och företag som sysslar med tjänster för äldre, rehabilitering, material, instrumentering, bio-medicinsk och farmaceutisk forskning, homeopati och växtbaserade läkemedel.

Hela 23 sjukhus i regionen har tilldelats pris av projektet "Rosa - märket", som syftar till att identifiera de institutioner som utformats efter  kvinnliga behov och rättigheter.

Regionens hälsa förutsätter en utbredd kvalitet på tjänster och goda relationer mellan patient, anhöriga och omsorgsorgan. 

Välj en sökväg som relaterar till ämnet VÅRD OCH OMSORG

Sökväg
SJUKHUS
Sjukhusen i Veneto fokuserar på förnyelse, genom en stor omorganisation som bland annat inneburit en förbättring av olika miljöaspekter men även av relationerna mellan sjukvårdspersonal och patienter. Detta har även inneburit en flerspråkig satsning för att kunna uppfylla kraven hos alla medborgare.

Fortsätt…
Sökväg
Kliniker, laboratorier och medicinsk diagnostik
I samband med EXPO 2015 du kan delta på event som anordnas av kliniker och laboratorier som ligger i regionen.

Fortsätt…
Sökväg
Äldreboenden och äldrevård
I regionen Veneto pågår en stor demografisk förändring. Därför måste företagen aktivt arbeta för att öka kvaliteten och kvantiteten på äldreomsorgen.

Fortsätt…
Sökväg
Rehabilitering
I samband med EXPO 2015, du kan delta på event som organiseras av företag inom sektorn för rehabilitering och sjukgymnastik.

Fortsätt…
Sökväg
Material och medicinska instrument
I samband med EXPO 2015 kan du delta på olika event som organiseras av företag som tillhandahåller material och utrustning för sjukvården.

Fortsätt…
Sökväg
Biomedicinsk forskning
Tack vare EXPO 2015 ges möjligheten att delta på event som anordnas av stiftelser och centrum för biomedicinsk forskning.

Fortsätt…
Sökväg
Homeopati och växtbaserade läkemedel
I samband med EXPO 2015, du kan delta på event som progetteras av företag som är verksamma inom fältet för homeopati och växtbaserade läkemedel.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse