Ämne VÅRD OCH OMSORG / Sökväg:

Rehabilitering

I samband med EXPO 2015, du kan delta på event som organiseras av företag inom sektorn för rehabilitering och sjukgymnastik. För mer information...

Företagens målsättning är ett skapa en värdefull process  för rehabilitering av alla patienter genom att utveckla personliga rehabiliteringsprogram. Vissa företag tillhandahåller också psykologisk hjälp för att ge ett bredare stöd till patienten och hens familj.

Se eventen på sökvägen REHABILITERING

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse