Ämne FISK / Sökväg:

Fiskodling

Fiskodling är en antik tradition i regionen. Öring, lax, abborre, karp och stör är bara några av de arter som odlas i området. Den verksamhet som äger rum på olika fiskcentra syftar till att förstärka det inhemska kulturarvet inom sektorn och förbättra liv och miljö för olika fiskarter, blötdjur och kräftdjur. För mer information...

Fisk som lever under optimala former växer bra och bibehåller en god hälsa. Detta är den bästa garantin även utifrån en sanitär synvinkel.

Under EXPO 2015 kan du delta på event som erbjuds av centra för fiskodling. 

Se eventen på sökvägen FISKODLING

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse