Ämne FISK / Sökväg:

Material till konservering och marknadsföring

Företagen i regionen Veneto öppnar sina dörrar i samband med EXPO 2015. Det kommer att finnas massvis med tillfällen att träffa företag som verkar inom utvecklingsteknologin för att finna nya och innovatia sätt att konservera produkter. För mer information...

Konserveringen av fiskprodukter är en av de viktigaste stegen i produktionskedjan. Metod och material måste utformas så att de garanterar att fisken bevarar sin karaktär över tid samt förhindrar angrepp från bakterier.

Tack vare kompetensen "know-how", projekteras, konstrueras och marknadsförs maskiner ämnade till en effektiv och garanterad konservering. Regionens företag inom sektorn kan därför garantera en produkt som tillgodoser både kundens och marknadens krav.

Se eventen på sökvägen MATERIAL TILL KONSERVERING OCH MARKNADSFÖRING

Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse