Ämne

JORDBRUK

Under ämnet Jordbruk hittar du alla event som anordnas under perioden för EXPO 2015, som omfattar hela leveranskedjan: från grönsaker till typiska grödor, spannmål, frukter, blomsterodling, plantage, utrustning och material för odling; till förpackning och marknadsföring av samtliga produkter. För mer information...

I nuläget har regionen Veneto ett övervägande mekaniserat jordbruk, vars produktion ligger på internationell nivå. Arbetskraften är bland de lägsta i Italien.

Branschen blir alltmer automatiserad och specialiserar sig alltmer på vissa produktioner. Jordbruken har dessutom grupperat sig för att bli mer konkurrenskraftiga, vilket ökat deras arbetsytor och möjligheter.

En övervägande del av regionens jordbruksproduktion består av majs, vilket står för en fjärdedel av Italiens totala produktion. Majs är dessutom en gröda av rik venetiansk tradition. Soja är en gröda som infördes ganska nyligen och den utgör idag halva delen av landets totala produktion.

Produktionen av vete är mer blygsam medan grönsaksodlingen och fruktträdsodlingarna spelar en mycket viktig roll för det venetianska jordbruket. Utöver det så är druvodlingen mycket utbredd bland kullandskapen, vars druvor ger viner av högt internationellt anseende.

Välj en sökväg som relaterar till ämnet JORDBRUK

Sökväg
Grönsaker och typiska grödor
Regionen Veneto omfattar ett stort område som sträcker sig med varierande landskap från lagunerna längs med kusten till det vidsträckta slätterna som går upp mot mjuka kullandskap för att sedan klättra sig vidare till de hösta topparna i det massiva bergslandskapet.

Fortsätt…
Sökväg
Spannmål
Spannmål ingår inte som en del av den botaniska klassificeringen, utan är en generisk benämning för sädeslag från vilka man kan utvinna mjöl. Utöver sädeslag så innefattar spannmål även de kärnor och frön, från vilka produkterna härrör.

Fortsätt…
Sökväg
Frukt
Fruktodlingarna i regionen Veneto är av stor vikt för den italienska fruktexporten både för jordbruks- och livsmedelshandeln. Sektorn representerar en av Italiens viktigaste exportmarknader.

Fortsätt…
Sökväg
Blomsterodling och plantage
Utforska de olika event som presenteras i det här avsnittet där du bland annat får möjligheten att besöka de bästa plantagen i regionen, informera dig om olika aspekter av blomsterodling och delta olika initiativ för "gröna fingrar".

Fortsätt…
Sökväg
Material och odlingsredskap
Regionen Veneto har alltid haft starka jordbrukstraditioner. Under åren har specialiseringen inom sektorn lett till förstklassiga råvaror och produkter. Det har varit möjligt tack vare den växande industrin inom materialproduktion och jordbruksmaskiner.

Fortsätt…
Sökväg
Material för förpackning och marknadsföring
Förpackning och saluföring av jordbruksprodukter har under åren kommit att få ett alltmer strategiskt genomförande.

Fortsätt…
Kalender för Expo Veneto

Datum för eventet

Klicka på datum för intresse för att lägga det till dina event.

1 Datum ej tillgängligt 1 Datum tillgängligt 1 Datum av intresse